Mindfullness Based Approach

In januari 2016 weer nieuwe kennis en vaardigheden eigen gemaakt. Met Mindfulness wordt een houding aangeleerd van niet-oordelen, acceptatie, mededogen en vriendelijkheid ten opzichte van jezelf, van de situatie en ten opzichte van anderen. Deze houding ligt ten grondslag aan het vertrouwder raken met wat we ervaren, zodat we losser komen van onze automatische reactiepatronen en impulsen. Je zou kunnen zeggen dat met Mindfulness wordt geoefend in het zijn. Dit is een techniek die goed werkt bij mensen met chronische pijn en een positieve invloed heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid.