Wijziging praktijk

Per 1-1-2022 wijzigt de praktijknaam naar “Praktijk voor persoonlijke groei” en ga ik op persoonlijke voet verder zonder dat ik bij de beroepsvereniging aangesloten ben en zonder afgesloten contracten met de zorgverzekeraars. Hierdoor zal een zorgverzekeraar een consult niet meer vergoeden en komt een consult dus voor eigen rekening. Natuurlijk blijf ik spiritueel therapeut en geregistreerd oefentherapeut Mensendieck. U kunt hierdoor nog steeds bij mij terecht voor alles zoals voorheen.

Groepsgym op de Geijsterse Hoeve

Sinds kort geef ik een paar keer in de week groepsgym op de Geijsterse Hoeve, een zorgboerderij, die prachtig gelegen is.
De bedoeling hiervan is de gasten die daar komen te activeren want de meeste gasten zijn fysiek niet meer zo actief.
Er wordt gebruik gemaakt van allerlei oefenmateriaal.
Het is hartstikke leuk om te zien hoe actief mensen kunnen worden als ze maar op een leuke manier gestimuleerd worden.
Naast het feit dat men fysiek actief bezig is, bevordert het samen bezig zijn de sociale contacten onderling.http://www.geijstersehoeve.nl/

Nieuwe wetgeving i.v.m. bescherming privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU) en dat de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nu niet meer geldt. Als praktijkhouder vind ik het belangrijk dat uw privacy goed is beschermd en wil ik u hierbij laten weten dat ik zorgvuldig met uw gegevens om ga.
Wilt u hierover meer informatie dan adviseer ik u om het aangepaste privacyreglement door te lezen. Hebt u dan nog vragen, dan kunt u altijd bij mij terecht.

Master Spiritueel Achemistisch Therapeut

Op 25 juni 2017 heb ik met een aantal groepsgenoten het Master diploma ontvangen.
Een bevestiging van de ontwikkeling waar ik al jaren mee bezig ben want als het goed is blijft een mens zijn leven lang groeien.
Dat is in ieder geval wel mijn streven.
Hiermee verrijk ik mijn leven en hoop ik ook een bijdrage te mogen leveren aan de groei van anderen. Heb je behoefte aan een persoonlijk consult of wil je meer uitleg over wat een consult inhoudt dan mag je mij altijd mailen via het contactformulier of bellen 06-48151376.

Mindfullness Based Approach

In januari 2016 weer nieuwe kennis en vaardigheden eigen gemaakt. Met Mindfulness wordt een houding aangeleerd van niet-oordelen, acceptatie, mededogen en vriendelijkheid ten opzichte van jezelf, van de situatie en ten opzichte van anderen. Deze houding ligt ten grondslag aan het vertrouwder raken met wat we ervaren, zodat we losser komen van onze automatische reactiepatronen en impulsen. Je zou kunnen zeggen dat met Mindfulness wordt geoefend in het zijn. Dit is een techniek die goed werkt bij mensen met chronische pijn en een positieve invloed heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid.